FOLKOMRÖSTNING 8/11

– med barnen i fokus, mot centralisering och stordrift

Vår valaffisch! Ladda gärna ner, skriv ut och sätt upp!


Folkomröstningen kommer äga rum i Luleå den 8 november 2020.

Omröstningslokalerna kommer att hålla öppet på omröstningsdagen, klockan 10-18. Precis som vid övriga val kommer det även att finnas möjlighet till förtidsröstning och budröstning. En ambulerande (kringresande) röstmottagning kommer finnas under perioden den 2-6 november för de väljare som har behov av det.

Alternativ 1 (formulerat av HKSLOL)
Avbryt omedelbart nedläggningar och sammanslagningar av skolor och förskolor. Ta i stället fram en ny utvecklingsplan som utgår från dialog med skolpersonal, barn och föräldrar samt värnar levande byar och stadsdelar. I planen ska de redan genomförda nedläggningarna utvärderas och återställas där det är motiverat och efterfrågat.

Alternativ 2 (formulerat av Socialdemokraterna):
Fortsätt ta ansvar för en jämlik och kvalitativ skola som utgår från Luleå kommuns långsiktiga vision och utvecklingsplan.

Vi i HKSLOL menar att alternativ 2 är vilseledande då den antyder att vårt alternativ 1 inte skulle innebära att ta ansvar för en jämlik och kvalitativ skola. Vi delar naturligtvis den självklara strävan i alternativ 1.

Läs mer om hur du röstar här: https://www.hkslol.se/att-rosta/

8e NOVEMBER ÄR DET FOLKOMRÖSTNING OM SKOLANS FRAMTID I LULEÅ KOMMUN.RÖSTA PÅ ALTERNATIV 1.”Avbryt omedelbart nedläggningar och sammanslagningar av skolor och förskolor. Ta i stället fram en ny utvecklingsplan som utgår från dialog med skolpersonal, barn och föräldrar samt värnar byar och stadsdelar. I planen ska de redan genomförda nedläggningarna utvärderas och återställas där det är motiverat och efterfrågat. ”

Publicerat av Hela Kommunen Ska Leva Och Lära Måndag 14 september 2020

Mer löpande information hittar du på Facebook och Instagram @HelaKommunenSkaLevaOchLära