FOLKOMRÖSTNINGEN I LULEÅ

Jordskredsseger i folkomröstningen 8 november 2020

Det är dags att lyssna på folket!


Kommuninvånarna har sagt sitt. 21 907, dvs 91 procent av de som röstade, valde alternativ 1 i folkomröstningen. Det är klart fler än de röster som Socialdemokraterna fick i valet till kommunfullmäktige 2018.

21 907 röstade för ett tydligt alternativ: att avbryta centralisering och stordrift och istället ta fram en ny utvecklingsplan som utgår från dialog med skolpersonal, barn och föräldrar samt värnar levande byar och stadsdelar. I planen ska de redan genomförda nedläggningarna utvärderas och återställas där det är motiverat och efterfrågat.

Lika tydligt visade folkomröstningen att stödet för kommunledningens skolstrategi är försvinnande litet. Trots att kommunfullmäktiges två största partier stod bakom alternativ 2 lyckades de bara skrapa ihop 1774 röster – 7 procent av de som röstade – eller 2,8 procent av de röstberättigade. Stödet för alternativ 1 är mellan 80 och 96 procent i samtliga kommunens valdistrikt. Det är tydligt att den nuvarande strukturförändringen inte har stöd varken på landsbygden eller i mer stadsnära områden. Norrbottens-Kuriren skriver: “ingen valutgång har visat ett så förkrossande stöd för folkinitiativet som i Luleå, som dessutom är en betydligt större kommun än de flesta övriga”.

Nu finns krafter som försöker undergräva folkomröstningens resultat. Till dem vill vi säga: varje röst räknas – så fungerar det i en demokrati. Aldrig skulle resultatet i EU-valet ifrågasättas, trots att valdeltagande är liknande och inte har i närheten lika tydligt utslag som folkomröstningen. Faktum är att valdeltagandet är mycket bra jämfört med andra folkomröstningar som inte sker i samband med ett riksdagsval.

Folkomröstningen har dessutom ägt rum i ett unikt läge, mitt under coronapandemin!

Vi utgår från att Socialdemokraterna och Moderaterna respekterar detta solklara utslag och direkt avbryter centralisering och stordrift, till exempel stora tvåvåningsförskolor och planerna på en storskola på Stadsön. Nu behöver en ny utvecklingsplan tas fram, vars innehåll verkligen utgår från dialog med skolpersonal, barn och föräldrar.

Tidigare stängda förskolor och skolor ska öppnas där det är efterfrågat. Kommunledningen kan inte köra på som förut med ynka 2,8 procent av väljarna i ryggen.

Valresultatet är mycket tydligt, det är dags att lyssna på folket!

Samordningsgruppen för Hela Kommunen Ska Leva Och Lära

Debattarikel publicerad i NSD och Kuriren, 10 respektive 12 november 2020.

Slutresultatet i folkomröstning:

Antal röstberättigade: 63 041

Antal röstande: 24 068 (38,2 %).

Alternativ 1: 21 907 röster (91,02 %) : Avbryt omedelbart nedläggningar och sammanslagningar av skolor och förskolor. Ta i stället fram en ny utvecklingsplan som utgår från dialog med skolpersonal, barn och föräldrar samt värnar levande byar och stadsdelar. I planen ska de redan genomförda nedläggningarna utvärderas och återställas där det är motiverat och efterfrågat.

Alternativ 2: 1 774 röster (7,37 %) : Fortsätt ta ansvar för en jämlik och kvalitativ skola som utgår från Luleå kommuns långsiktiga vision och utvecklingsplan.

Blanka röster: 354

Ogiltiga röster: 33

Högst valdeltagande: Jämtön/Vitån 74.1 %

Lägst valdeltagande: Porsön/Björsbyn 11,9 %


Text från artikel i Vårt Luleå där det också finns en kommunkarta och resultat från alla distrikt.

ALTERNATIV 1!

Vi vill att den pågående centraliseringen av Luleås skolstruktur stoppas och att en ny utvecklingsplan tas fram. Tolv skolor och förskolor har stängts på bara fem år och ytterligare stängningar är på gång. Skolor med upp till 1000 elever planeras, bl. a. en stor högstadieskola i centrum. Hela processen har präglats av illa underbyggda beslut samt en ovilja att lyssna på konstruktiva förslag och föra dialog. Detta har lett till massiva protester och till slut folkomröstning!

Viktigt att veta:
• Yngre elever, elever med särskilda behov och elever med utländsk bakgrund gynnas av mindre skolor enligt forskning.
• Lärarna attraheras av mindre skolor enligt Lärarförbundets enkät i Luleå.
• Landsbygd och stadsdelar tappar livskraft när skolor och förskolor stängs.
• Stora enheter riskerar leda till fler barn per pedagog och mindre yta per elev.
• Nya storskolor ger högre lokalkostnader.
• Längre resväg tar tid och ork från både barn och föräldrar.

– med barnen i fokus, mot centralisering och stordrift


Stöd folkomröstningskampanjen!
Swisha 0722 – 411 988
Handelsbanken clearingnr: 6211
kontonr: 245 614 931
(Insamlingen administreras av Pontus Johansson)

Läs mer…


Mer löpande information hittar du på Facebook och Instagram @HelaKommunenSkaLevaOchLära