ALARMERANDE RESULTAT AV LÄRARENKÄT I LULEÅ!

STORT MISSNÖJE MED ARBETSGIVARE OCH LEDNING!

Lärarförbundet har just presenterat resultatet av en enkätundersökning som genomfördes 2019 bland deras yrkesverksamma medlemmar. Totalt 575 har svarat (varav ca 95% har Luleå kommun som arbetgivare), och den bild som framträder är skrämmande och mycket oroväckande!

Några exempel:
– Drygt 60 % anser att arbetsgivaren INTE är attraktiv, och endast 22 % anser att den är attraktiv
– På frågan om vad arbetsgivaren behöver göra för att vara eller bli en attraktiv arbetsgivare anger 27% att ”lyssna på professionen”
– 88 % anser att arbetsbelastningen är alldeles för hög
– 72 % svarar att den psykiska arbetsmiljön är dålig
– 39 % svarar att den fysiska arbetsmiljön är dålig (i både äldre och nyare lokaler)
– Mer än hälften känner att arbetsgivaren inte aktivt efterfrågar och lyssnar på deras åsikter kopplade till arbetsmiljö och arbetsbelastning

Enkäten visar även tydligt att lärarna ser betydligt fler fördelar än nackdelar med att arbeta på en liten enhet.

I bilderna nedan, som är hämtade från rapporten, visas även några exempel från lärarnas kommentarer i enkäten om att lyssna på professionen och att lägga ner projektet Framtidens skola.

VI VILL REKOMMEMDERA ALLA SOM ÄR INTRESSERADE AV SKOLAN I LULEÅ ATT LÄSA HELA RAPPORTEN! DEN INNEHÅLLER SKAKANDE LÄSNING MED MÅNGA FRISVAR DÄR LÄRARNA GER UTTRYCK FÖR HUR DE UPPLEVER SIN ARBETSSITUATION!

Så här kan vi inte ha det i skolan i Luleå! Det är dags att lyssna på lärarna och ta det de säger på allvar!

Här hittar du rapporten: https://www.lararforbundet.se/…/nu-ar-rapporten-fraan-enkat…