Sammanfattande bakgrund som ledde fram till folkomröstningen


Sammanfattning om vad som lett fram till en folkomröstning om Luleås skolstruktur. Sammanställningen gör inte anspråk på att vara heltäckande då det är väldigt mycket som hänt sedan förändringsprocessen inleddes. Kontakta oss gärna om ni finner felaktiga fakta.

BUN = Barn- och utbildningsnämnden
BUF = Barn- och utbildningsförvaltningen
KF = Kommunfullmäktige
HKSLOL = Hela Kommunen Ska Leva och Lära