Sammanfattande bakgrund som ledde fram till folkomröstningen

2015


9 april: Hotet mot Vitåskolan dras tillfälligt tillbaka

Förslaget om nedläggning av Vitåskolan dras tillbaka, i väntan på den övergripande förändringen av Luleås skolstruktur som är på gång. Vitådalen firar med stort tårtkalas24 april: Målbild ”Framtidens skola finns i Luleå” antas av BUN

BUN antar målbilden ”Framtidens skola finns i Luleå” där det antyds att kommunen ska gå mot färre och större skolenheter och att ”flexibla” lärmiljöer ska skapas11 juni: SVT avslöjar förslag på nedläggning av Kläppenskolan

Kvällen före skolavslutningen går SVT Norrbotten ut med att det finns förslag på nedläggning av bl.a. Kläppenskolan i Sunderbyn. Skolavslutningen på Kläppenskolan inleds med att rektorn dementerar dessa uppgifter då det inte är något hon har fått vetskap om via kommunen.15 juni: Målbilden ”Framtidens skola finns i Luleå” klubbas av KF

Länk till protokoll från BUN och KF: Protokoll17 juni: Skolpersonalens synpunkter lämnas in

Två dagar efter att målbilden för Framtidens skola klubbats i KF får personalen i skolor och förskolor lämna in sina synpunkter för Framtidens skola i Luleå där de svarat på frågor om framgångsfaktorer, skolstorlek, vad som attraherar behöriga lärare m.m. Detta sägs ska bilda underlag för det fortsatta arbetet med Framtidens skola. Dock visar det sig att kommunen inte går i den riktning personalen anger utan håller fast vid målbilden som redan var bestämd.

Länk till presentationen av personalens svar:
Sammanställning av verksamheternas arbete maj/juni 2015September: Framtidens skola presenteras med förslag på stora förändringar i skolstrukturen.

”Framtidens skola” presenteras och föreslår stora förändringar i skolstrukturen för såväl förskolor, f-6-skolor som 7-9-skolor. Indelningen av skolområden förändras och de områdena där de största förändringarna föreslås ske med nedläggningar, sammanslagningar och om- eller nybyggnationer är Sunderbyn, Gammelstad, Örnäset / Svartöstan, Hertsön och Råneå / Vitådalen. Även en stor högstadieskola i centrum föreslås.

Länk till presentation av förslag: Framtidens skola i LuleåKommunen arrangerar 9 medborgarmöten i olika delar av Luleå under oktober och november.

Mycket stort deltagande av medborgare i överfulla lokaler. Besvikelse bl.a. över att synpunkter från medborgarna ej protokollfördes och inte beaktas i den fortsatta processen.

Senare, i juni 2017, presenterades en rapport från den externa revisionsbyrån PWC som granskat hur dessa s.k. medborgardialoger gått till, och där får kommunen allvarlig kritik bl.a. för att kommunen inte tagit fram ett tydligt syfte och mål med dialogerna. Kommunalrådet Yvonne Stålnacke (S) medger i media att dialogerna kom i ett för sent läge och att det egentligen inte fanns utrymme för en bra dialog kring Framtidens skola eftersom det redan fanns en färdig tanke.

Länk till Stålnackes uttalande i NSD: Luleå kritiseras för Framtidens skolaMassiva protester

Förslaget Framtidens skola möts av massiva protester i bl.a. sociala medier och på tidningarnas insändarsidor. Föräldrar organiserar sig i lokala arbetsgrupper. Lokala möten och manifestationer arrangeras och öppna facebookgrupper skapas i flera drabbade områden. Ca 700 synpunkter skickas in till kommunen fram till 30 november.Hela Kommunen Ska Leva och Lära bildas

Föräldragrupper från olika områden i Luleå organiserar sig i en sk Samordningsgrupp och facebooksidan Hela Kommunen Ska Leva och Lära (HKSLOL) skapas.28 november: Stor demonstration

HKSLOL arrangerar stor demonstration i form av ett karnevalståg genom i Luleå Centrum med ca 1000 deltagare i alla åldrar.December: Högstadierna räddas

Stängningen av högstadieskolorna på Hertsön och i Sunderbyn plockas bort ur förslaget. Glädjen och lättnaden är stor!
Kläppenskolan i Sunderbyn föreslås att slås ihop med Hemängsskolan (istället för att flyttas till högstadiets lokaler i Sunderbyn).