Sammanfattande bakgrund som ledde fram till folkomröstningen

2016


21 januari: Slutrapporten Framtidens skola publiceras

Slutrapporten för Framtidens skola presenteras och utgör beslutsunderlag inför beslut i BUN och KF. Förslaget går ut på att koncentrera förskole- och skolverksamheten till större och färre enheter och innebär stängning av 7 skolor och 10 förskolor samt en ny stor högstadieskola i centrum.
Länk: Framtidens skolaDebatten rasar

Protesterna fortsätter rasa i sociala medier och ytterligare en stor mängd synpunkter skickas in till kommun och politiker. Fram till beslutet i april har Norrbottenskuriren publicerat ca 120 kritiska insändare om Framtidens skola (att jämföra med endast 4 insändare som ställer sig positiva till Framtidens skola).


I kritiken hörs bl.a:

Allvarliga faktafel i slutrapporten, t.ex. i det ekonomiska underlaget
Avsaknad av risk- och konsekvensanalyser
Felaktiga slutsatser i forskningsunderlag
Felaktiga uppgifter om hur många nya lärare som väntas gå i pension inom 10 år
Förslaget är inte framtaget ur ett barnperspektiv
Oro för minskad personaltäthet och större klasser
Det påstådda problemet med ambulerande lärare och deltidsarbetande är inte alls så stort som det målas upp. BUF har inte någon uppgift på hur många lärare som ofrivilligt arbetar deltid.
Allvarligare att barn tvingas resa långt när skolor stängs.
Många barns dagliga resande prioriteras lägre än personals ev resor.
Ökad risk för utanförskap, mobbning, o.s.v., i och med större skolenheter
Löser inte lärarbristen. Behövs andra åtgärder
Negativa konsekvenser för stadsdelar och byar, ingen helhetssyn för de boende
Negativt för barn med särskilda behov och nyanlända då de mindre enheterna försvinner
Negativt för miljö, hälsa och trafiksäkerhet
Kraftigt ökade kostnader för BUF. Kostnaderna för kommunen i sin helhet helt ohanterade
Lärarnas och rektorernas åsikter i deras underlag nämns inte ens i slutrapporten
Inte tillvaratagande av alternativa förslag
Forcerad beslutsprocess, orimlig tidsplan för genomförandeLokala manifestationer och bussafari

Föräldragrupper tar initiativ till ett flertal möten med politiker och tjänstepersoner och lokala manifestationer för de nedläggningshotade skolorna. I Vitådalen bjuds t.ex. politikerna på bussafari och får åka samma resväg som barnen om skolan i Vitå läggs ner (en timmes resväg enkel väg för de som bor längst bort).12 februari: Skolorna i Klöverträsk och Vitå undantas vid beslutet

I BUN:s arbetsutskott undantas skolorna i Vitå och Klöverträsk från förslaget i Framtidens skola. Stor glädje i Vitådalen och Klöverträsk att motståndet gett resultat.22 februari: BUN säger ja till Framtidens skola. 70 barn och föräldrar fyller Sessionssalen.

Innan mötet med BUN startar fyller ca 70 barn och föräldrar sessionssalen för att visa sin protest mot Framtidens skola. Kommunen tillkallar polis…! BUN beslutar enligt förslaget Framtidens skola, med undantag för skolorna i Klöverträsk och Vitå.19 mars: Stor demonstration

En stor demonstration i Luleå centrum arrangeras av HKSLOL.19 mars: Namninsamling startar för en folkomröstning

HKSLOL startar insamling av namnunderskrifter för en folkomröstning om Luleås skolstruktur.4 april: Framtidens skola klubbas i kommunfullmäktige trots hårt motstånd

Kommunfullmäktige fattar beslut enligt förslaget i Framtidens skola, förutom Klöverträskskolan och Vitåskolan som undantas från besluten om nedläggning. Bakom nedläggningsbesluten står Socialdemokraterna (S), Moderaterna (M) och Landsbygdspartiet oberoende (Lpo). Övriga partier debatterar mot hela eller delar av Framtidens skola i en debatt som varar i 6 timmar. Läktaren är fylld av föräldrar och andra medborgare.

Ur beslutsprotokollet:

  1. Avslå förslaget att elever i Klöverträskskolan går till skolan i Alvik fr.o.m. hösten 2016 och avslå förslaget att pedagogisk omsorg kan erbjudas för barn i fritidshemsålder i Klöverträsk fr.o.m. hösten 2016.
  2. Ny f-6- skola för ca 400-450 elever med tillhörande utemiljö byggs i anslutning till Bergsskolan för elever från Mandaskolan och Hedskolan, klar 2023. Mandaskolan anpassas till förskola med 6 – 8 avd. Förskoleverksamhet i Klippans förskola överförs till Mandaskolans förskola 2024
  3. Ny f-6- skola för ca 450 – 500 elever byggs i anslutning till Stadsöskolan för elever från Öhemsskolan, Mariebergsskolan och Kyrkbyskolan, klar 2021
  4. Avslå förslaget att elever från Vitåskolan går till Råneskolan f – 9, 400 elever fr.o.m. hösten 2016 och avslå förslaget att pedagogisk omsorg kan erbjudas för barn i fritidshemsålder i Jämtön och Vitå fr.o.m. hösten 2016.
  5. Skolverksamhet f – 9 i Sunderbyn organiseras i Hemängsskolan och Kråkbergsskolan fr.o.m hösten 2017. Kläppenskolan byggs om och byggs ut till förskola 6–8 avdelningar. Förskoleverksamhet på Kläppbacken, Arealen och Lantmätaren överförs till Kläppenskolans förskola fr.o.m. hösten 2018. Moduler återlämnas 2018. Ersätter tidigare beslut.
  6. Elever från Svartöstadsskolan f–6 går till Örnässkolan (ca 400 elever) f-9 fr.o.m. hösten 2016.
  7. Anpassning av Berget (på Furuparksskolan) till förskola 5-6 avdelningar 2017-2018. Om-/tillbyggnad av Haga och Knöppelåsens förskolor, 6–8 avdelningar 2018-2019. Förskoleverksamhet på Lövskatan, Skurholmen, Stubben och Ur o skur Tallroten överförs till Berget alternativt Haga/Knöppelåsens förskolor.
  8. En 7–9-skola i centrum planeras för ca 500–700 elever till 2025.

Länk till källa: Sammanträdesprotokoll
(Hämtat 2020-09-12)

Våra markeringar i fet stil anger enheter som beslutades att stängas, totalt 15 enheter (inkl. Kläppbackens förskola som övergår till Kläppenskolans förskola).30 april: Anna Widén tar emot priset Folkets förebild

Anna Widén från Svartöstan och frontfigur i HKSLOL tar emot priset Folkets förebild vid en ceremoni arrangerad av Luleå Business Award.1 maj: Demonstration

HKSLOL arrangerar en demonstration genom att stå tysta längs Storgatan med plakat.17 juni: Svartöstadsskolan stängs

Innan personal och elever hunnit sluta påbörjas tömningen av inventarier. Svartöstadsskolan stängs i samband med skolavslutningen. Stor sorg som delas av flera områden i Luleå. Äppelträd planteras i Svartöstan, Kyrkbyn, Sunderbyn och Vitå med texten: ”Vi kommer tillbaka”.22 juni: Namninsamling överlämnas till kommunen

Namninsamlingen för en folkomröstning om Luleås skolstruktur avslutas då den med råge överstiger 10% av Luleås röstberättigade befolkning (som är det minsta antalet namn som krävs för att ett folkinitiativ ska behandlas av KF). Den stora bunten med 8046 namnunderskrifter överlämnas av HKSLOL till Luleå kommun.16 juli: Ingela – årets luleåbo

Ingela Lindquist, Jämtön, utses till Årets Luleåbo av Norrbottenskurirens läsare, för hennes kamp för att rädda Vitåskolan.19 november: Demonstration

HKSLOL arrangerar en demonstration vid Gula paviljongen inför beslut om folkomröstning.21 november: KF säger nej till folkomröstning

Kommunfullmäktige avslår folkinitiativets krav på folkomröstning. Bakom avslaget står (S), (M) och (Lpo).