Sammanfattande bakgrund som ledde fram till folkomröstningen

2020

Våren: Folkomröstningen diskuteras

Frågan om folkomröstningens vara eller inte vara, när den ev. kan hållas och hur en ev. frågeställning ska formuleras, fortsätter att diskuteras flitigt i media och sociala medier och diverse utspel görs från såväl tjänstepersoner som politiker. (S) och (M) meddelar bl.a. att de säger nej till en folkomröstning.Februari: Luleå drar sig ur samverkan med Boden gällande Avan och Undbyn

Enligt ett tidigare inriktningsbeslut skulle f-6-skolan i Avan läggas ned. (Länk till artikel i NSD: Avans skola kan lägga ner )
Eleverna skulle i stället erbjudas skolgång på en nybyggd skola i Unbyn, Boden, medan förskolan skulle bli kvar. BUN beslutar att inte gå vidare med samverkan. (S) ger inga löften om vad som kommer att hända med Avanskolan.4 maj: Jämtöns förskola öppnar i privat regi

En friförskola öppnas i Jämtön.11 maj: (S) presenterar egen formulering av alternativ 2

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott meddelar (S) att de föreslår att behålla HKSLOL:s formulering av alternativ 1, men att alternativ två ska lyda:

Alternativ 2: Fortsätt ta ansvar för en jämlik och kvalitativ skola som utgår från Luleå kommuns långsiktiga vision och utvecklingsplan.Stark kritik av formulering

S) förslag på formulering av alternativ 2 möts av stark kritik, bla från HKSLOL och statsvetare. (S) förslag kritiseras främst för att vara otydligt då det inte framgår vad den långsiktiga visionen och utvecklingsplanen består i, samt att den innehåller värdeladdade ord som jämlik och kvalitativ och att det framstår som att alternativ 1 inte skulle innebära en jämlik och kvalitativ skola.28 maj: Örarna, Svartöstan och Avan pekas ut i sparförslag

BUF föreslår i ett förslag till besparingar bl.a. att stänga förskolorna i Örarna och Svartöstan samt skolan och förskolan i Avan, men inga politiska beslut tas.5 juni: Luleås lärare ratar storskolor i enkät från Lärarförbundet

5 juni släpps rapporten från en enkät med 575 av Lärarförbudets medlemmar i Luleå där de svarat på frågor om sin arbetssituation.

Resultatet från enkäten är alarmerande och vittnar om stort missnöje bland lärarna. 60% anser att de inte har en attraktiv arbetsgivare och de efterfrågar bl.a. att chefer på högre nivå samt politiker ska lyssna på dem som arbetar inom verksamheten. Hälften av de svarande uppger att de helst vill arbeta på en arbetsplats som inte har fler än 100 barn eller elever. Bland frisvaren anges bl.a. att sluta spara på skolan, att lägga ner projektet Framtidens skola och att inte satsa på en högstadieby i centrum.

I en kommentar till Kuriren säger Lärarförbundets ordförande Bo Ericsson: ”Man måste börja med att lyssna på personalen i stället för att börja med att bygga nytt. Det här storskoletänket, det är ju bara politiken som tänker i de banorna”. Luleås lärare ratar centralisering till större skolor16 juni: KF säger ja till folkomröstning

Då det krävs att 2/3 av KF:s ledamöter röstar mot ett folkinitiativ kan inte (S) och (M) fälla frågan denna gång då deras makt minskat i valet 2018. Så då övriga partier röstar ja blir därför beslutet i KF att en folkomröstning ska hållas den 8 november 2020. Detta blir Luleås första folkomröstning någonsin.31 juli: Pontus Johansson, talesperson för HKSLOL blir Årets Luleåbo

Talespersonen för HKSLOL, Pontus Johansson från Råneå, utses av Kurirens läsare till Årets Luleåbo.Augusti: Kommunen accepterar friskoleföreningens bud på Svartöstadsskolan

Kommunen kontaktar friskoleföreningen i Svartöstaden att de är de enda som lagt bud på skolan och att deras bud på 1,4 miljoner kronor accepteras.1 september: (S) vill ta beslut om försäljningen av Svartöstadsskolan

Trots att friskoleföreningen redan blivit meddelade att få köpa Svartöstadsskolan meddelar (S) att frågan ska tas upp i Kommunstyrelsen för beslut eftersom budet var lägre än de värderingar som gjorts.15 september: Skolinspektionen säger nej till ansökan om friskola i Vitå.
Överklagas.

Vitådalens skola ekonomisk förening får avslag på ansökan om att starta friskola i Vitå, men meddelar att de kommer att överklaga beslutet och komplettera ansökan med förtydliganden.23 september: Förslag att riva Stadsöskolan och ny bygga stor f-9 skola i Gammelstad

BUN beslutar att föreslå till KF att riva Stadsöskolan och bygga en helt ny f-9 skola för ca 900 elever, och därmed riva upp beslutet i Framtidens skola att bygga en ny f-6 skola i Gammelstad. Beslutet kritiseras av delar av oppositionen som resursslöseri och avsaknad av tillräckliga beslutsunderlag. De vill istället avvakta folkomröstningen och utreda hela skolstrukturen i Gammelstad.