Att rösta

Folkomröstning om skolan i Luleå

(Text hämtad från Luleå kommuns hemsida.)

Den 8 november 2020 ska en folkomröstning om skolan i Luleå genomföras. Beslut om detta fattades den 16 juni av kommunfullmäktige efter att samordningsgruppen Hela kommunen ska leva och lära samlat in cirka 9 000 namnunderskrifter.

Denna typ av folkomröstning är alltid rådgivande och politikerna kan välja om och hur mycket hänsyn de ska ta till resultatet.

Två förslag att välja mellan

Det finns två förslag att välja mellan vid folkomröstningen:

Alternativ 1: Avbryt omedelbart nedläggningar och sammanslagningar av skolor och förskolor. Ta i stället fram en ny utvecklingsplan som utgår från dialog med skolpersonal, barn och föräldrar samt värnar levande byar och stadsdelar. I planen ska de redan genomförda nedläggningarna utvärderas och återställas där det är motiverat och efterfrågat.

Alternativ 2: Fortsätt ta ansvar för en jämlik och kvalitativ skola som utgår från Luleå kommuns långsiktiga vision och utvecklingsplan.

Det går även att rösta blankt.

Röstkort

På ditt röstkort finns information om vilken vallokal du tillhör och var du kan förtidsrösta.

Röstkorten börjar skickas ut cirka tre veckor före omröstningen.

Nytt röstkort

Har du inte fått ditt röstkort med posten och behöver ett nytt, kan du kontakta kommunen på telefon 0920-45 30 00 eller mejla till lulea.kommun@lulea.se

Felaktigt röstkort

Om du anser att röstkortet innehåller felaktiga uppgifter om dig kan du skriftligen begära att uppgifterna rättas. Uppgifter som inträffat efter den 9 oktober 2020 kan vi inte ta hänsyn till. Begäran om rättelse ska göras senast den 27 oktober 2020.
Din begäran skickar du till Luleå kommun, valnämnden, 971 85 Luleå eller val@lulea.se

Röstkort ett krav vid förtidsröstning

Ska du förtidsrösta måste du ha med dig röstkortet. Ett nytt röstkort kan skrivas ut av förtidsröstningen i Kulturens hus och Medborgarhuset i Råneå. Röstkortet används för att skicka din röst till det valdistrikt som du hör till i din kommun. Det är där som rösten räknas. Innan valkuveret läggs i valurnan skiljs röstkortet från valkuveret så att valhemligheten bevaras.

Rösträtt

Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har den som är folkbokförd i kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 år och är:

  1. medborgare i Island eller Norge, eller
  2. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen.
  3. medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare)

Röstlängden fastställs den 9 oktober 2020

Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register den 9 oktober 2020. Uppgifterna ligger till grund för att bli upptagen i röstlängden.

Förtidsröstning

Du kan rösta i förtid på Kulturens hus i Luleå och Medborgarhuset i Råneå under perioden 29 oktober – 7 november.

Du behöver id-handling och röstkort

För att förtidsrösta måste du ha med dig både id-handling och röstkort. Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.

Om du inte har ditt röstkort med dig, kan ett dubblettröstkort skrivas ut på förtidsröstningen i Kulturens hus och Medborgarhuset i Råneå, eller beställas hos kommunen 0920-45 30 00.

Förtidsröstningen

Kulturens hus, 29 okt-7 nov

• Torsdag 29 okt, kl 9-19
• Fredag 30 okt, kl 9-16
• Lördag 31 okt, STÄNGT
• Söndag 1 nov, kl 12-16
• Måndag-torsdag, 2-5 nov, kl 9-19
• Fredag 6 nov, kl 9-18
• Lördag 7 nov, kl 11-16

Medborgarhuset Råneå, 29 okt-6 nov

• Torsdag 29 okt, kl 13-17
• Fredag 30 okt, kl 10-12
• Tisdag-onsdag, 3-4 nov, kl 10-15
• Torsdag 5 nov, kl 13-17
• Fredag 6 nov, kl 13-17

Hjälp att rösta

Om du på grund av sjukdom, ålder, funktionsnedsättning eller liknande inte själv kan ta dig till en röstningslokal kan du rösta genom bud eller ambulerande röstmottagare.

Rösta med bud

Budet kan vara:

  1. din make, maka eller sambo
  2. din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
  3. de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
  4. anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt

Vid budröstning behövs det även ett vittne.

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med en ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagare

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Man har möjlighet att använda ambulerande röstmottagare 2-6 november.

Anmäl behov av ambulerande röstmottagare i god tid
via kommunens kundtjänst 0920-45 30 00 eller mejl: val@lulea.se

Arbeta som röstmottagare

Den 8 november 2020 är det folkomröstning om skolan i Luleå. Valnämnden kommer att behöva röstmottagare som vill arbeta på valdagen den 8 november eller med förtidsröstningen som pågår under perioden 29 oktober – 7 november.

Är du intresserad av att arbeta med folkomröstningen kan du göra en anmälan på www.lulea.jobbaival.se under fliken Intresseanmälan.

Du behöver bank-id för att logga in i e-tjänsten. Om du inte har bank-id kan du kontakta Kundcenter på Luleå kommun, 0920-45 30 00, för att få hjälp med att göra en intresseanmälan.

Vad gör en röstmottagare?

Valnämnderna i varje kommun är lokal valmyndighet. Det innebär att valnämnden utser röstmottagare som arbetar med förtidsröstningen och i vallokalerna på valdagen. Valnämnden ser också till att det finns lämpliga lokaler för röstningen. Rösterna räknas preliminärt på valnatten av röstmottagarna.

Valnämnden utser även ambulerande röstmottagare som hjälper personer som på grund av ålder, sjukdom eller liknande vill rösta hemma i sin bostad.

Välkommen med din intresseanmälan!

Frågor om folkomröstningen

Frågor om folkomröstningen kan skickas till kommunens kundcenter via denna
e-tjänst

Det går även att ringa kommunens kundcenter på vardagar kl 8-17, 0920-45 30 00

Den 8 november är kundcenter även öppen kl 10-18.

OBS! Kommunens kundcenter tar inte emot frågor som rör politiska beslut eller ställningstaganden. Dessa frågor besvaras av respektive parti.

Resultat av folkomröstningen

Det preliminära resultatet av folkomröstningen publiceras på söndag den 8 november efter avslutad omröstning på www.vartlulea.se och på www.lulea.se/folkomröstning

Det slutgiltiga resultatet publiceras senast onsdag den 11 november på www.vartlulea.se och på www.lulea.se/folkomröstning

OBS! Visa hänsyn till varandra genom att hålla avstånd och undvika trängsel och folksamlingar, både i och utanför röstningslokalerna. Säkerställ god handhygien och rösta via ombud om du har förkylningssymptom.