Sammanfattande bakgrund som ledde fram till folkomröstningen

2018

Kläppenskolan stängs

Kläppenskolan i Sunderbyn stängs vid årsskiftet och eleverna flyttas till Sunderbyskolan (fd Hemängsskolan) vid terminsstarten – mitt i läsåret. Byggnationerna på Sunderbyskolan fortfarande inte helt färdigställda när eleverna börjar. Skolan får nästan 500 elever.Försening och fördyring för ombyggnad av Kläppenskolan

Starten av ombyggnaden av Kläppenskolan till förskola försenas ytterligare. Den beslutade budgeten spricker och kostnaderna blir mer än det dubbla då det visar sig att det inte endast krävs en ombyggnad för att anpassa Kläppenskolan till förskola utan även en utbyggnad. Detta är ett exempel på konsekvenser av undermåliga beslutsunderlag.18 juni: Skolinspektionen godkänner ansökan om friskola i Svartöstaden

Efter nedläggningen av den kommunala skolan i Svartöstaden bildades en friskoleförening som ansökte om att starta friskola. Den 18:e juni 2018 får friskoleföreningen grönt ljus från Skolinspektionen.9 september: Val 2018

I valet till kommunfullmäktige i Luleå ändras maktförhållandet. (S) förlorar den egna majoriteten och minskar sitt stöd med drygt 11 procentenheter. Skolfrågan har med all sannolikhet haft stor inverkan på valresultatet.December: Begäran att köpa Svartöstadsskolan

Friskoleföreningen i Svartstaden skickar in begäran till Luleå kommun att köpa Svartöstadsskolan.