Vilka är vi?

I Luleå kommun pågår en omfattande nedläggning av förskolor- och skolor som istället ska ersättas av nya, centrala och stora enheter.

Hela Kommunen Ska Leva Och Lära tror inte på centralisering och stordrift. Vi vill ha en skola som tar hänsyn till både barn och personal och deras arbetsmiljö. En skola som finns kvar i barnens närområde och bidrar till levande byar och stadsdelar. För barn med särskilda behov är den mindre skolenheten många gånger värdefull och för landsbygden har skolan en avgörande betydelse för bygdens gemenskap, utveckling och överlevnad. En centralisering av förskola- och skolan kommer även att öka vårt resebehov och därigenom också våra utsläpp – helt emot vad som är nödvändigt.

Vilka är vi?

Hela Kommunen Ska Leva Och Lära samlar personer som på olika sätt är berörda av den skolpolitik som förs och som vill arbeta för en lösning där barnens behov står i centrum.

Hela Kommunen Ska Leva Och Lära är partipolitiskt obundna och skapades 2015 med anledning av den så kallade “Framtidens skola” i Luleå kommun som syftar till en skolstruktur med färre och större enheter. Vi samarbetar för att beslutet om ”Framtidens skola” ska skrotas och en ny utredning om Luleås framtida skolstruktur tillsättas.

Samordningsgruppen kräver en verklig dialog om skolans utmaningar och vilka lösningarna är. Vi välkomnar alla, individer och organisationer, som vill stödja vårt arbete.