Detta har hänt

Här är en sammanfattning från 2014 till i dag och vad som lett fram till en folkomröstning om Luleås skolstruktur. Läs mer om vad som hänt varje år genom att klicka på ”Läs mer”.

Sammanställningen gör inte anspråk på att vara heltäckande då det är väldigt mycket som hänt sedan förändringsprocessen inleddes. Kontakta oss gärna om vi missat att nämna något väsentligt eller om ni finner faktafel.

Förkortningar:
BUN = Barn- och utbildningsnämnden
BUF = Barn- och utbildningsförvaltningen
KF = Kommunfullmäktige
HKSLOL = Hela Kommunen Ska Leva och Lära

2014

Vitåskolan är den första skolan att drabbas av nedläggningshot redan 2014, dagen efter kommunalvalet!

Läs mer….

2015

2015 är året då den stora bomben slår ner i Luleå: Framtidens skola presenteras med förslag på en omfattande förändring av Luleås skolstruktur med färre och större enheter. En massiv proteststorm mot centraliseringsförslaget bryter ut och föräldrar och andra luleåbor organiserar sig i lokala grupper som samordnas under nybildade nätverket Hela Kommunen Ska Leva och Lära.

Läs mer…

2016

De första månaderna 2016 präglas av fortsatt massiva protester mot centraliseringen i Framtidens skola och en enorm aktivitet pågår för att påverka beslutsfattarna att dra tillbaka förslaget. Men trots stark kritik från både medborgare och oppositionspartier klubbas Framtidens skola igenom av (S), (M) och (Lpo) i april, med undantag för Vitåskolan och Klöverträskskolan som lyfts bort från förslaget. Redan till sommaren stängs den första skolan, Svartöstadsskolan.

Kampen för skolorna har dock stort stöd bland luleåborna och under våren och sommaren får två av skolkampens förgrundsgestalter ta emot offentliga priser, och på bara några månader samlas drygt 8000 namnunderskrifter in för en folkomröstning om Luleås skolstruktur. Folkinitiativet röstas dock ner i KF i november av samma partier som sagt ja till Framtidens skola (S, M och Lpo).

Läs mer….

2017

2017 är ett år som framförallt präglas av konsekvenserna av beslutet Framtidens skola. I Sunderbyn pågår förberedelser för att stänga Kläppenskolan och flytta eleverna till Hemängsskolan, ett projekt som kantas av en hel del diskussioner. Problem med byggnationerna gör att flytten av Kläppens elever försenas och sker mitt i läsåret vid årsskiftet 2017/2018.

Läs mer…

2018

Valåret 2018 får Framtidens skola konsekvenser även i valresultatet. (S) förlorar den egna majoriteten i Luleå då de minskar sitt stöd med drygt 11 procentenheter. Samtidigt pågår förberedelser i Svartöstan med målet att bilda en friskola i den nedlagda Svartöstadsskolan, och utbyggnaden av Kläppens skola till förskola försenas och fördyras.

Läs mer…

2019

Under 2019 slår två nya bomber ner med hot om ytterligare skolnedläggningar, och nu går det fort!

Första bomben landar i mars, beslutas i april och verkställs redan till sommaren då Vitåskolan, Kyrkbyskolan samt förskolorna i Jämtön, Karlsvik och Ängesbyn stängs. Även Borgmästarskolan får ett nedläggningsbeslut till hösten 2020. Åter igen blossar massiva protester upp. Två stora demonstrationer genomförs under våren, Råneå församling bjuder in till en manifestation och en ny namninsamling startar för en folkomröstning om Luleås skolstruktur. I oktober överlämnas nästan 9000 namnunderskrifter till kommunen.

Den andra stora bomben slår ner strax före skolavslutningen: Nio skolor och förskolor i Sörbyarna hotas av nedläggning. Reaktionerna blir starka och manifesteras bl.a. i stormöten, en jättedemonstration i september och en hel veckas sittstrejk på Stadshusets trapp av barn från Sörbyarna. Under hösten konstaterar förvaltningen att förslaget är för kostsamt och lägger ej fram det för beslut. Dock meddelas av politiken att ambitionen kvarstår att skolstrukturen i Sörbyarna ska centraliseras kring Antnäs.

(S) presenterar i mars planer på en högstadieby i centrum. I Vitådalen pågår förberedelser för att starta friförskola i Jämtön och friskola i Vitå.Läs mer….

2020

Efter många turer och en försenad process tar till sist KF beslutet i maj att säga ja till en folkomröstning om Luleås skolstruktur. Nästan samtidigt slår portarna upp för den första friförskolan när Jämtöns förskola öppnas i privat regi. Nya nedläggningshot kommer då förvaltningen i maj föreslår nedläggning av förskolor och skolor i Örarna, Avan och Svartöstan. Att storskoletänket inte har stöd hos Luleås lärare bekräftas i en stor enkät som Lärarförbundet presenterar i juni.

Under sommaren får vår talesperson Pontus Johansson stor uppmärksamhet då han utses till Årets Luleåbo. Från Svartöstaden hörs jubel då friskoleföreningens bud för köp av Svartöstadsskolan accepteras, för att strax därefter dras tillbaka av politiken som vill ta beslut i frågan.

Under hösten fortsätter en lång följetong om skolstrukturen i Gammelstad att diskuteras inom politiken. Nu drar också kampanjen igång på allvar inför folkomröstningen den 8 november där HKSLOL lyfter fram det alternativ som hela folkomröstningen i grunden handlar om, nämligen:

Avbryt omedelbart nedläggningar och sammanslagningar av skolor och förskolor. Ta i stället fram en ny utvecklingsplan som utgår från dialog med skolpersonal, barn och föräldrar samt värnar levande byar och stadsdelar. I planen ska de redan genomförda nedläggningarna utvärderas och återställas där det är motiverat och efterfrågat. 

Läs mer…