MISSVISANDE OCH VÄRDELADDAT FÖRSLAG PÅ FORMULERING TILL FOLKOMRÖSTNING

Insändare från HKSLOL 8 juni

Det förslag som Socialdemokraterna lyfter fram som sitt alternativ (2) i den kommande folkomröstningen om Luleås skolstruktur, och som Moderaterna efter en U-sväng ställt sig bakom, saknar information om vad innebörden i svarsalternativet innebär. Vi kräver att detta ändras!

Vårt alternativ 1 i folkomröstningen är ”Avbryt omedelbart nedläggningar och sammanslagningar av skolor och förskolor. Ta i stället fram en ny utvecklingsplan som utgår från dialog med skolpersonal, barn och föräldrar samt värnar levande byar och stadsdelar. I planen ska de redan genomförda nedläggningarna utvärderas och återställas där det är motiverat och efterfrågat. ”

Det är i enlighet med vad 9000 lulebor skrivit under och är tydligt med:

1. Vad som ska göras och på vilket sätt (ny utvecklingsplan)

2. Vad som inte ska göras (sluta lägga ned och slå samman skolor och förskolor i väntan på den nya utvecklingsplanen)

Socialdemokraternas förslag till alternativ 2 lyder ”Fortsätt ta ansvar för en jämlik och kvalitativ skola som utgår från Luleå kommuns långsiktiga vision och utvecklingsplan.” Detta alternativ innehåller ingen information om skolstrukturen, vilket folkomröstningen ska handla om! Istället hänvisar de till en vision och utvecklingsplan som handlar om allt möjligt annat. Än värre skandal är att de blandar in värdeladdade ord som ”kvalitativ” och ”jämlik” i sin formulering. Det är just för att försvara kvalitet och jämlikhet som vi bekämpar den nuvarande skolpolitiken.

Vi har helt enkelt olika syn på vad som ger kvalitet och jämlikhet. Men till skillnad från förslaget från S är vi inte så fräcka att vi skriver luleborna på näsan vad som ger skolan kvalitet och jämlikhet – det är det vi ska rösta om. S förslag är som att skriva valfloskler på valsedeln!

Vårt förslag till alternativ 2 i folkomröstning lyder ”Fortsätt planerade nedläggningar och sammanslagningar som leder till färre och större skolor och förskolor.” Det är en enkel beskrivning av nuvarande politiks inriktning vad gäller skolstrukturen, utan några värdeladdade ord åt varken det ena eller andra hållet.

Lenita Ericson har uttalat sig i Norrbottens kuriren om att hon är öppen för dialog med de andra partierna. Det som förvånar oss är att varken S- eller M-ledningen velat föra dialog med oss, alltså Hela Kommunen Ska Leva Och Lära, som står bakom folkinitiativet till folkomröstning.

Vi kräver att Socialdemokraterna tänker om och tänker efter, och att de tillsammans med Moderaterna släpper sitt missledande och värdeladdade förslag. Låt istället folkinitiativets förslag till fråga och svarsalternativ stå kvar, vilket är i linje med vad 9000 personer skrivit under på.

/ Samordningsgruppen för Hela Kommunen Ska Leva och Lära